English

Bakfickans framtid

I 32 år har jag och min familj drivit och levt med Eriks Bakficka. Det har varit fantastiska år med mycket glädje och givetvis en del motgångar. Det var på Eriks Bakficka som jag som 13-åring påbörjade min bana inom restaurang och där jag lärde mig allt från grunden. Bakfickan har vart min familjs andra hem, precis som det varit för alla de gäster som återkommit till oss vecka efter vecka , år efter år.

Beslutet att Eriks Bakficka ska gå vidare i annan ägo har inte varit enkelt att fatta men känns nu helt rätt. Allt har sin tid och vi i familjen blickar framåt mot nya roliga händelser. Allra viktigaste för oss i denna process har varit att hitta rätt personer att driva verksamheten vidare; individer som är villiga att förvalta och förnya det som byggts upp under dessa år. I Jim, Jacob och Jonathan så har vi hittat det, så det är med en stor glädje och varm hand som vi lämnar över till dem.

Det finns så många som gjort Eriks Bakficka till vad den är idag. Alla härliga gäster, otroliga leverantörer och sist men inte minst våra fantastiska kollegor som är en del av vår familj, oavsett om de vill eller inte.

Vi kommer att driva Eriks Bakficka till den 18 juni. Tack för all dessa år!
//Anna Lallerstedt med familj

Integritetspolicy Eriks Bakficka

Din integritet är viktig för oss och vi vill vara öppna med hur och vad vi samlar in samt sättet vi behandlar dina personuppgifter på.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person, t ex namn, adress och telefonnummer.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Erik A. Lallerstedt AB (Eriks Restauranger) org.nr 556306-1422, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss.
Har du frågor gällande hur vi behandlar era dina personuppgifter eller om du vill begära att bli glömd så är du alltid välkommen att kontakta oss, våra kontaktuppgifter hittar ni i slutet av denna policy.

Personuppgifter vi samlar in från dig

Vi samlar in olika personuppgifter från dig i samband med att du bokar bord, gör en fakturaförfrågan, besöker vår hemsida, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller interagerar med oss på sociala medier.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in vid dessa tillfällen:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, e-postadress samt telefonnummer
  • Adress samlas enbart in vid hantering av fakturor
  • Användardata (till exempel vilka av våra hemsidor du har besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
  • IP-adress

Varför vi behandlar dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna hantera bokningar, besvara förfrågningar samt för att kunna ge dig relevant och intressant information. Vilka personuppgifter vi använder beror på ändamålet

Marknadsföring såsom nyhetsbrev, inbjudningar och erbjudanden

Om du t ex prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att kontakta oss, och det finns även en länk längst ner i nyhetsbrevet där du kan avsluta din prenumeration.

Med stöd av intresseavvägningen kan vi komma att använda direkt marknadsföring då vi har ett berättigat intresse av det.

Bokningar

När du bokar bord hos oss så kommer vi att lagra dina uppgifter för att kunna fullfölja bokningen. När du bokar ett bord ingår du ett avtal med oss vilket berättigar behandling av personuppgifter för administration och statistik.

Vid betalningar

För att hantera betalningar via faktura lagrar vi personuppgifter som fakturanummer, namn, e-postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe och beställningsunderlag.

När du deltar i ett av våra event

Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse genom att administrera och följa upp våra event sant att ge information som du behöver känna till inför eller efter ditt deltagande.

Trygg hantering av personuppgifter:

Du kan vara trygg med att vi inte delar dina personuppgifter med andra i de fall vi inte måste på grund av lagkrav eller rättsliga processer. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din data för marknadsföring till tredje part. Uppgifter som hanteras av tredje part, som tjänsteleverantör, används endast för att kunna tillhandahålla tjänster till våra gäster.

Lagring:

Allmänt så sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel 7 år för att uppfylla bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter när du inte varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter:

Om du vill få insyn i vår behandling av dina personuppgifter så ber vi dig kontakta oss. Du har alltid rätt att få tillgång till dina uppgifter. När vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer att radera dina personuppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer alltid att göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direkt marknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, till exempel det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Klagomål och tillsynsmyndighet:

Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandlingar.

Kontakta oss:

Eriks Bakficka org.nr 556328-7092
08-660 15 99 eller [email protected]

Gondolen

Restaurang Gondolen är för närvarande stängd pga en omfattande renovering av hela Katarinahuset. Detta beräknas vara klart någon gång 2023 Tills dess är ni varmt välkomna att besöka oss på Eriks Bakficka.