English

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy rör Dig som är gäst på Eriks Restauranger. Eriks Restauranger innefattar: Eriks Gondolen, Eriks Bakficka samt Eriks Basar.

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar Dina personuppgifter for att Du ska känna dig trygg när Du lämnar Dina uppgifter till oss.

I denna integritetspolicy hittar Du information om hur vi behandlar Dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Erik A. Lallerstedt AB (Eriks Restauranger) org.nr 556306-1422, är personuppgiftsansvarig för personuppgifter Du lämnar till oss. Har Du frågor gällande hur vi behandlar era dina personuppgifter så är Du alltid välkommen att kontakta oss via e-post på respektive restaurang. Våra kontaktuppgifter hittar Ni i slutet av denna policy.

Personuppgifter vi samlar in från Dig

Vi samlar in olika typer av personuppgifter från Dig i samband med att Du bokar bord, gör en fakturabetalning, besöker vår hemsida eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in vid dessa tillfällen

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, e-postadress samt telefonnummer
  • Adress samlas enbart in vid hantering av fakturor
  • Användardata (till exempel vilka av våra hemsidor Du har besöker/har besökt och var på webbsidorna Du klickar/har klickat)
  • IP-adress
  • Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter Du lämnar i samband med - kontakt med oss)

Varför vi behandlar dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål med syftet att ge relevant och intressant information samt optimera och utveckla din upplevelse. Vilka personuppgifter vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra ändamål för personuppgiftsbehandling:

Marknadsföring genom nyhetsbrev, erbjudanden samt inbjudningar: Om Du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla till någon av våra tre restauranger och Du kan alltid avregistrera dig från våra nyhetsbrev på respektive hemsida. Med stöd av intresseavvägningen kan vi också komma att använda direkt marknadsföring då vi har ett berättigat intresse av det.

Bokningar:

När Du bokar bord på någon av Eriks Restauranger så kommer vi att lagra dina uppgifter, detta krävs för att fullfölja bokningen. När gästen bokar ett bord ingår parterna ett avtal vilket berättigar behandling av personuppgifter för administration och statistik.

Vid betalningar:

För att hantera betalningar via faktura lagrar vi personuppgifter som fakturanummer, namn, e-postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe och beställningsunderlag.

Genomföra och hantera ditt deltagande i event:

Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse genom att administrera och följa upp våra event sant att ge information som Du behöver känna till inför och efter ditt deltagande.

Trygg hantering av personuppgifter:

Du kan vara trygg med att vi inte delar dina uppgifter med andra i de fall vi inte måste på grund av lagkrav eller rättsliga processer. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din data för marknadsföring till tredje part utanför Eriks Restauranger. Uppgifter som hanteras av tredje part, som tjänsteleverantör, används endast för att kunna tillhandahålla tjänster till våra gäster.

Lagring:

Allmänt så sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel 7 år för att uppfylla bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis redera dina uppgifter om Du inte varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter:

Om Du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har Du rätt att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina personuppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer alltid att göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling eller begära de uppgifter som Du har lämnat till överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direkt marknadsföring eller profilering om Du motsätter Dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, till exempel det samtycke som Du som privatperson lämnar när Du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Klagomål och tillsynsmyndighet:

Om Du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så har Du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandlingar.

Kontakta oss:

Kontakt uppgifter till våra tre restauranger

Eriks Gondolen [email protected] org.nr 556247-1002 Eriks Bakficka [email protected] org.nr 556328-7092 Eriks Basar eriksb[email protected] org.nr 556252-0154